Marketing

Là thành viên của nhóm marketing, các tình nguyện viên đôi lúc buộc phải phân thân để cùng đảm bảo hai nhiệm vụ lớn, đó là:

Ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp phục vụ cho việc sản xuất tư liệu hành trình tình nguyện của chính các bạn.
Hỗ trợ phát triển các kế hoạch marketing và phát triển kinh doanh dành cho các dự án và hộ gia đình mà V.E.O đang hỗ trợ xây dựng sinh kế bền vững.
Song, chính việc cùng lúc thực hiện 2 nhiệm vụ lớn, sẽ giúp các tình nguyện viên có cơ hội tác nghiệp và thỏa sức sáng tạo, đóng góp ý tưởng và kế hoạch của mình vào việc phát triển dự án cũng như xây dựng hình ảnh chuyến đi.