Quá trình phát triển

Tháng 4 / 2016

Mở rộng mô hình du lịch với dự án du lịch thiện nguyện biển Quy Nhơn.

Tháng 2 / 2016

Mở rộng mô hình hoạt động sang hỗ trợ tổ chức sự kiện và cung cấp tình nguyện viên.

Tháng 12 / 2015

Vươn mình lớn mạnh

  • 20 hộ homestay được triển khai
  • 4 dự án được hoàn thiện
  • Mạng lưới 10,000 tình nguyện viên được xây dựng

Tháng 9 / 2015

Triển khai dự án du lịch thiện nguyện tại Thác Bà.

Tháng 3 / 2015

Triển khai dự án du lịch thiện nguyện tại Bản Cỏi.

Tháng 11 / 2014

Triển khai dự án du lịch thiện nguyện tại Sapa.

Tháng 6 / 2013

Một sự khởi đầu mới

  • Ngày 06.06.2013, Tổ chức Tình nguyện vì Giáo dục được thành lập.
  • Bắt đầu triển khai dự án du lịch thiện nguyện đầu tiên tại bản Lác II- Mai Châu – Hòa Bình
  • Phát triển mô hình homestay đầu tiên tại Mai Châu