Hợp tác đối tác

1. Cá nhân:

– Chúng tôi quan tâm đến những ý tưởng, phát triển sinh kế mới, đầu tư cho cộng đồng phát triển thông qua những chương trình hợp tác của tổ chức. Bạn muốn trở thành những cá nhân đồng hành cùng VEO.

Xin vui lòng tìm hiểu thêm về Quy Trình Hợp tác tại đây.

2. Doanh nghiệp

Chúng tôi trú trọng đến việc phát triển cộng đồng định hướng giáo dục của tổ chức. Đồng hành với V.E.O là những doanh nghiệp tiềm năng, những doanh nghiệp luôn mong muốn phát triển văn hóa doanh nghiệp, định hướng hỗ trợ cộng đồng.

Với đội ngũ điều phối viên chuyên nghiệp, mạng lưới tình nguyện viên rộng lớn, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp trong các chương trình:

– Teambuilding Doanh Nghiệp. Vui lòng xem file tại đây.

– Tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp: Vui lòng xem file tại đây.

– Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển cộng đồng bền vững. Xem tại đây

– Các chương trình tình nguyện cùng doanh nghiệp. Xem tại đây

3. Trường học

Với định hướng giáo dục phát triển cộng đồng, VEO hướng tới những giá trị thực tế cho cộng đồng địa phương đồng thời mang lại những cơ hội trải nghiệm vô cùng bổ ích cho học sinh và sinh viên thông qua những chương trình của tổ chức.

– Chương trình Du lịch trách nhiệm cùng trường học. Xem tại đây

– Ký yếu tuổi học trò. Xem tại đây

– Chương trình tình nguyện: Kết nghĩa Trường bản. Xem đại đây

– Chương trình ngoại khóa Giáo Dục trải nghiệm. Xem tại đây

4. Hợp tác Quốc tế

Chúng tôi luôn sẵn sàng mở rộng những kết nối đối tác quốc tế là những cá nhân và tổ chức nhằm chia sẻ những lợi ích mang lại sự phát triển cộng đồng bền vững, kết nối mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp trên toàn thế giới. Một đối tác tin cậy, trách nhiệm và đầy tiềm năng, bạn hãy tham gia ngay chương trình hợp tác quốc tế này. Vui lòng xem quy trình hợp tác tại đây.

Là cá nhân, bạn muốn trở thành tình nguyện viên tham gia vào các dự án, xin vui lòng tham khảo các chương trình và điền form dưới đây.