Cải thiện cơ sở

Nét chung của các điểm đến mà V.E.O đang triển khai dự án, đó là sự chưa hoàn thiện thâm chí đôi khi là thiếu thốn trong chất lượng cuộc sống của cộng đồng người dân tại nơi đây. Bởi vậy, sự giúp đỡ của các tình nguyện viên sẽ góp phần cải tạo và phát triển hệ thống cơ sở vật chất, đường xá, trường học cho người dân, nhằm đảm bảo một môi trường sống đầy đủ hơn.

Tham gia nhóm Cơ sở vật chất, bạn sẽ có cơ hội:

  • Chung tay xây dựng và cải thiện hệ thống trường học
  • Sửa sang, khai thông đường xá cho đồng bào dân tộc
  • Hỗ trợ bảo vệ và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường
  • Cải thiện nhà ở cho các hộ dân cư nghèo cần giúp đỡ